BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av form- och arbetsställning för kantbalksbyte.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: SVEAB
Platschef: Johan Lillsund
Region: Stockholm
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Mars 2008