Trafikverket bygger en ny bredare bro över Norra Bohusbanan vid Säm för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Total brolängd är 75,2 meter i tre spann. Fri höjd över spår är 6,0 m. Fri brobredd är 8,0m
Veidekke har fått uppdraget att bygga den nya bron på väg 163, Grebbestad–Tanumshede vid Säm.
BRITEK har haft förmånen att vara med på bygget av bron.
Vi har levererat formställning, bockryggar, portalbalkar och träknektar. Att bygga nära och ovanför tågspåren innebär en rad säkerhetsåtgärder och där har BRITEK bistått med konstruktionsberäkningar för skyddsportal över järnvägen enligt Trafikverkets krav.