E14 som går från Sundsvall till Trondheim är en högt trafikerat väg. Utanför Sundsvall mellan Timmervägen och Blåberget har NCC sedan sommaren 2019 byggt om sträckan till en ny fyrfilig motortrafikled. Syftet är att förbättra säkerheten och öka framkomligheten.

Totalt består sträckan av 6 km väg och 5 st broar över eller under E14. En av broarna är en viltpassage. Den lägsta bron är 100 meter lång fördelat på 3 spann.

BRITEK har haft förtroendet att få konstruera och leverera formställning och träknektar till NCC som har entreprenaden.

Utmaningen i projektet har varit att skapa träknektar till ett komplext geometriskt tvärsnitt samt att överbrygga ett vattendrag.

CUPLOK formställning för valv och vingar

CUPLOK formställning för valv och vingar

CUPLOK formställning samt träknektar

CUPLOK formställning samt träknektar