BRITEK har av SVEVIA AB fått förtroendet att vara med på bygget av en ny vägbro över flygplansvägen i Landvetter.
BRITEK ska ansvara för konstruktion och leverans av formställning och träknektar och montage/demontage av formställningen.