BRITEK har av SVEVIA AB fått förtroendet att vara med på bygget av en ny vägbro över Säveån i Partille.
BRITEK ska ansvara för konstruktion och leverans av formställning och montage/demontage av formställningen.