Remibar är ett projekt som ska minska antalet vandringshindrande trummor och dammar i fem stora vattensystem i Norr- och Västerbotten.
Målet är att skapa fria vandringsvägar i vattensystemen vilket gynnar vattenlevande djur.
BRITEK har fått förmånen vara med på bygget av en betongbro över Nordsjöbäcken som är ett biflöde till Lögdeälven. BRITEK ansvarar för leverans och montering av formställning samt dimensionering av lösvirkesform.
För att läsa mer om projektet:
Klicka här