BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning till farbana.
Typ: Betongbro
Längd: 27 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Robert Söderberg
Region: Botniabanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2008