BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av fribärande fackverksbalkar och knektar.
Typ: Betongbro
Längd: L=273 m, L=235 m
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Mats Andersson
Region: Stockholm
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2007 samt Sommaren 2008