BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 20 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Johan Hedin
Region: Stockholm
Status: Genomförda projekt
Färdigt: