BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 2×130 m
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Folke Adolfsson
Region: Göteborg
Status: Genomförda projekt
Färdigt: 2007