BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 14 m och 14 m
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Lars-Håkan Rosén
Region: Hälsingland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2012