BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Joakim Karlström
Region: ådalsbanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2009