BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 10 m, 15 m, 17 m, 30 m, 60 m, 50 m och 60 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Tommy Lindberg
Region: Botniabanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2005