BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning, fribärande fackverksbalkar och knektar.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Peab AS
Platschef: Tor Oskar Rydheim
Region: Norge Södra
Status: Genomförda projekt
Färdigt: 2008