BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av arbetsställning samt formställning.
Typ: Balkonger
Längd:
Kund: ABTK AB
Platschef: Torbjörn Pantzar
Region: Göteborg
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Januari 2005