BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 120m
Kund: AMA AB
Platschef: Per Byrmo, Lennart Johansson
Region: Småland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: 2005