BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning.
Typ: Betongramp
Längd:
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Carl Geraldsson
Region: Skåne
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2010