BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 16 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Lars Andersson och Thomas Jönsson
Region: Medelpad
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2009