BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 64 m
Kund: NCC Construction Sverige AB
Platschef: P-å Malmsten
Region: Hälsingland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: oktober 2004