BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans konsolformställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 66 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Daniel Kihlqvist
Region: Halland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2004