BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av fasadställning.
Typ: Väderskydd
Längd:
Kund: VECON Veidekke Construction AB
Platschef: Leif Adamsson
Region: Göteborg
Status: Genomförda projekt
Färdigt: februari 2004