BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans konsolformställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 62 m
Kund: NCC Construction Sverige AB
Platschef: Jan Persson
Region: Hälsingland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: oktober 2004