BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning till farbaneplattan samt arbetsställning till bropelare.
Typ: Bågbro
Längd: 450 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Roger Linnér, Stig Hedberg
Region: Stockholm
Status: Genomförda projekt
Färdigt: