BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning till bro ocht belysningsfundament.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Christian Joelsson
Region: Skåne
Status: Genomförda projekt
Färdigt: 2006