BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 48 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Mats Söderberg
Region: ådalsbanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2008