BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Tommy Carlsson
Region: Medelpad
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2009