BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av form.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 1 040 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Håkan Nilsson
Region: Botniabanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: juni 2006