BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av fribärande formställning bestående av stålbalk.
Typ: Betongbro
Längd: 16 m
Kund: Rekab Entreprenad AB
Platschef: åke Larsson
Region: Lappland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: December 2009