BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 174 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Jonas Haapaniemi
Region: Norrbotten
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2008