BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 20 m
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Bo Helgesson
Region: Småland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: 2007