BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning, formsättningstillbehör, ingjutningsgods och matriser till vingar & ramben samt dimensionering av formarna i lösvirke.
Typ: Plattrambro
Längd: 14 m
Kund: Peab Anläggning AB
Platschef: Daniel Persson
Region: Uppland
Färdigt: Våren 2014