Inför skid-VM 2015 bygger Falu kommun, Dalatrafik och Trafikverket ett nytt resecentrum. Genom projektet samlas all kollektivtrafik till en terminal.
Under järnvägsspåren ska det bli en gång- och cykeltunnel. Denna tunnel byggs vid sidan om järnvägen och lanseras sedan in under en helg i oktober när trafiken på järnvägen är avstängd.
BRITEK har ansvarat för konstruktion och leverans av formar och formställning.
För den intresserade kan man läsa mer om projektet på Falu kommuns hemsida.