BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 16 m
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Magnus Skoglund
Region: ådalsbanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2007