BRITEK ansvarade för konstruktion och leverans av knektar och formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 310 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Jörgen Andersson
Region: Botniabanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2002