BRITEK ansvarade för konstruktion och leverans konsolformställning samt väderskydd.
Typ: Voutad stålbro
Längd: 385 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Gösta Ohlsson
Region: Gästrikland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2002