BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 11 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Jörgen Andersson
Region: Medelpad
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2009