BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 86 m
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Roger Kinnunen
Region: Botniabanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Oktober 2006