BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Plattrambro
Längd: 30 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Mats Söderberg
Region: ådalsbanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Vintern 2008