BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 250 m
Kund: Veidekke Entreprenad AB
Platschef: Peter Ström
Region: Stockholm
Status: Genomförda projekt
Färdigt: 2009