BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av fribärande formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 10 m
Kund: BAKK Entreprenad AB
Platschef: Oskar Karlén
Region: Västmanland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2008