BRITEK har av Peab Anläggning AB fått förtroendet att vara med på bygget av den nya motorvägssträckning för E22 förbi Linderöd.
Syftet med den nya sträckningen är att minska trafikmängden inne i samhället. Bygget startar våren 2016 och kommer vara klar september 2018.
BRITEK ska ansvara för konstruktion, leverans av form- och arbetsställning till 6 st plattrambroar.
För att läsa mer om projektet:
Klicka här