BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning som användes för utbyte av farbaneplattan. Leverans av stålformar för förstärkning av betongpelare.
Typ: Betongbro
Längd: 810 m, Bågspann 270 m, Segelfri höjd 45 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef:
Region: ångermanland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: