BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 186 m
Kund: Svevia AB
Platschef: Mats Sehlin och Thomas Larsson
Region: Medelpad
Status: Pågående projekt
Färdigt: Sommaren 2013