BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Vattenkraftverk
Längd:
Kund: NCC Construction Sverige AB
Platschef: Bengt Magnusson
Region: Hälsingland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2008