BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning som ska stötta befintlig och ny konstruktion.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Lennart Bäckström
Region: Göteborg
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2008