BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 105 m
Kund: Rekab Entreprenad AB
Platschef: Pereric Johansson
Region: Botniabanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2009