BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Joakim Sörenby
Region: östergötland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2008