BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Vattenkraftverk
Längd:
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Göran From
Region: Västmanland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2008