BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av balk med sänkkilar samt försäljning formstag av glasfiber.
Typ: Betongbro
Längd: 18 m
Kund: ABTK
Platschef: Torbjörn Panzar
Region: Götaland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Augusti 2006