BRITEK ansvarar för konstruktion, leverans och montage av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 60 m, 60 m
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Aivo Lahesalu
Region: Stockholm
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2006